Samtale terapi

Psykologiske samtaler gi’r ro i sindet

  • Du oplever at få ro på tankerne
  • Du får overblik og struktur på tingene
  • Du får talt livet igennem
  • Du finder dig selv i nuet
  • Du finder dit selvværd og din selvtillid
  • Du møder én, der lytter og forstår dig
  • Du får rådgivning og vejledning
  • Du får effektive redskaber med dig hjem

PSYKOLOGISKE SAMTALER
og metakognitiv terapi

Samtalerne kan afvikles som led i en decideret samtaleterapi eller blot som en afslappet samtale om dét, der driller i livet her og nu.

Metakognitivt arbejde handler om at administrere dine tanker og bekymringer… modsat at arbejde intensivt med dem. Acceptere dem, så at sige. Styre dem.

Mange vælger at supplere med en følelsesfokuseret indsats (hypnoterapi), mens andre holder sig til samtalerne. Det afgør du selv.

Samtalerne afvikles under tavshedspligt, og der føres ikke journaler.
Du kan komme ganske anonymt, hvis du ønsker det.

Formålet med samtalerne vil altid være, at du får ro på følelserne, så du kan agere fornuftigt og hensigtsmæssigt.

Det første skridt mod forandringen, skal DU tage.
Du ringer eller mailer.

Tommy Rosenkilde