Hypnose og hypnoterapi

Hvor ville det være let, hvis vi kunne tage hjernen ud og skrue lidt, når psyken driller.

KLINISK HYPNOSE er en alternativ “skruetrækker”, og du er fri for at tage hjernen ud.

Hypnose er et forholdsvis hurtigt og enkelt psykologisk redskab, som en psykolog, læge eller hypnoterapeut anvender i sit arbejde med klienten.

Vores hjerne arbejder meget forenklet set på to planer:

Det plan, du er opmærksom på:
 (ofte betegnet bevidstheden)
– erkendelse, vilje, fornuft, kritisk sans og vurdering

Det plan, du ikke er opmærksom på:
 (ofte betegnet underbevidstheden)
 – følelser og emotionel hukommelse

Begge planer arbejder konstant sammen, men vi kan alle komme ud for situationer, der skaber en ubalance i vores sind, og der opstår en uhensigtsmæssig disharmoni mellem de nævnte planer.

De fleste af vores tanker og handlinger (ca. 98 %) er faktisk styret af vores følelser, som gemmer sig i det limbiske system – nogle områder dybt inde i hjernen.
Netop følelserne har vi vanskeligt ved at styre kognitivt, dvs med fornuft og vilje.

Hypnosen får dig til at slappe af i sindet, øge din opmærksomhed og sætter populært sagt den analytiske del på “stand by”, således vi i fællesskab får adgang til at arbejde med din “følelseshjerne”, og derigennem lade dig forandre dine følelser, tanker og adfærd i den positive retning, du ønsker det.

“Følelsesfokuseret terapi” – hypnoterapi
Der er intet “mystisk” ved hypnose. Det er et psykologisk redskab, som en række terapeuter er uddannet til at mestre.

HYPNOTERAPI er samarbejdet, du har med mig om at få afdækket og afhjulpet et “problem”, og skabt en forandring til det bedre.

Et andet udtryk for hypnoterapi kunne være “følelsesfokuseret terapi”.

Alt foregår afslappet og i behagelige omgivelser. Du lukker øjnene til afslappende musik, og jeg guider dig hen til en mental tilstand af afslappethed, øget opmærksomhed, modtagelighed og fokusering.

Du sover bestemt ikke. Du er helt bevidst om, hvad der foregår, og vi kommunikerer sammen. Mange har faktisk den opfattelse, at man blot sidder afslappet og samtaler, men i meget tydelig kontakt til følelserne.

At man “mister kontrollen” under hypnose, er en gammel vandrehistorie. Billedligt talt er det dig, der kører bussen, og mig der er guide på turen.

Hypnoterapi er modsat andre terapiformer hurtig, afgrænset og ret præcis.
Det er dog ikke altid, at hypnoterapien kan stå alene, og jeg vil i så fald vejlede dig og eventuelt henvise dig til en anden terapiform eller en helt anden behandling.

Jeg arbejder klinisk og anvender hypnosen på et videnskabeligt grundlag.

Klinisk hypnose er en videnskabsrelateret terapiform, der forudsætter en bred, psykologisk indsigt.

Min brede psykologiske og pædagogiske uddannelse sikrer dig, at du er i gode hænder, også hvad angår henvisning til anden eller yderlige hjælp.